سخن روز /
زارعت و باغبانی

گروه طراحی و ارزیابی نظام‌های بهره‌برداری، زراعت و باغبانی:

گروه طراحی و ارزیابی نظام‌های بهره‌برداری، زراعت و باغبانی با هدف ارائه برنامه‌هایی برای ارتقاء کمی و کیفی و ایجاد پایداری و ثبات در تولید محصولات زراعی و باغی در الگوهای نظام بهره برداری و استفاده از فناوریهای نوین در این راستا فعالیت می‌نماید. به عبارت دیگر توانمندسازی الگوهای نظام بهره برداری در جهت افزایش بهره وری و حفاظت از منابع پایه در کشاورزی از مهمترین رویکردهای این گروه می‌باشد. در این گروه سعی برآن است که با همکاری معاونتهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، مراکز و موسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، شرکت‌های فعال در حوزه کشاورزی هوشمند و دقیق، مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی و سایر سازمانهای وابسته بهترین برنامه‌ها برای تحقق اهداف فوق الذکر به الگوهای نظام بهره‌برداری ارائه گردد.

همچنین این گروه با استعلام سالیانه آمار و اطلاعات لازم، ضمن بررسی وضعیت موجود شرکتها در حوزه زراعی، باغی و مکانیزاسیون سعی در رفع مشکلات، هدایت و حمایت شرکتها همگام با سیاستها و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی دارد.

اهداف

شناسایی جایگاه نظامهای بهره برداری در تولید محصولات کشاورزی

ارائه برنامه‌هایی برای ارتقاء کمی و کیفی تولید محصولات زراعی و باغی در شرکت

ایجاد و ارتقای هوشمندسازی کشاورزی در الگوهای نظام بهره‌برداری

توسعه مکانیزاسیون در سطح الگوهای نظام بهره برداری

ارتقاء اطلاعات فنی در نظامهای بهره برداری

جایگاه تولید محصولات زراعی و باغی در الگوهای نظام بهره برداری در مقایسه با کشور

محصول

عنوان

سطح زیر کشت (هکتار)

تولید(تن)

آبی

دیم

جمع

آبی

دیم

جمع

محصولات زراعی

کشور

6488660

6087563

12576224

78805655

5966232

84771887

الگوهای نظام بهره برداری

41/1217477

50/689750

91/1907227

74/10942347

35/988577

09/11930925

سهم الگوهای نظام بهره برداری از آمار کشوری (درصد)

7/18

3/11

1/15

8/13

5/16

14

محصولات باغی و گلخانه

کشور (بارور)

2226476

280810

2507286

20868818

1474110

22342928

الگوهای نظام بهره برداری (بارور)

92/593545

50/15619

42/609165

35/3985306

86/36974

21/4022281

سهم الگوهای نظام بهره برداری از آمار کشوری (درصد)

6/26

56/5

3/24

19

5/2

18

* توضیح مهم، آمار زراعی و باغی الگوهای نظام بهره برداری سال زراعی 1402-1401 و آمار کشوری زراعت 14011400- و باغبانی 1400 در مقایسات استفاده شده است


تاریخ به روز رسانی:
1403/03/09
تعداد بازدید:
1376
Powered by DorsaPortal