سخن روز /
آگهی و شرایط مزایده عمومی املاک استان اصفهان

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر دارد املاک خود واقع در استان اصفهان اصفهان خیابان شهیدان شرقی مجتمع مسکونی ناز  را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت 14 روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه به سامانه الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  یا سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران www.corc.ir مراجعه و با توجه به شماره آگهی مزایده درج شده در سامانه ستاد ایران به شماره 2001001151000002 نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام و پاکت (الف) حاوی ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی را در مهلت مقرر به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر ازمیدان ولیعصر- روبروی سینمای آفریقا پلاک 1813-حراست سازمان  تحویل و رسید دریافت نمایند. شایان ذکر است بر اساس ابلاغیه شماره140936/1 مورخ11/05/1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت پاکتهای "ب" و "ج" صرفاً میبایست به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد بارگذاری شده و لذا از تحویل فیزیکی پاکات مذکور خودداری گردد.

 

ردیف

شماره ثبتی

مساحت  (متر)

کاربری

طبقه

پارکینگ

انباری

موقعیت

قیمت هر متر مربع (ریال)

قیمت پایه (ریال)

1

24/3538

29/30

تجاری

همکف

-

-

جنوب شرقی

000/000/750

000/000/975/21

2

3539/24

69/24

تجاری

همکف

-

-

جنوبی

000/000/730

000/700/023/18

3

3540/24

68/20

تجاری

همکف

-

-

جنوب غربی

000/000/725

000/000/993/14

4

3533/24

78/176

تجاری

زیرزمین

-

-

زیر زمین

000/000/350

000/000/873/61

5

3541/24

04/010

مسکونی

همکف

-

دارد

غربی

000/000/240

000/600/009/24

6

3536/24

84/93

مسکونی

همکف

-

دارد

شمال شرقی

000/000/240

000/600/521/22

7

3537/24

21/98

مسکونی

همکف

-

دارد

جنوب شرقی

000/000/245

000/450/061/24

8

3547/24

87/99

مسکونی

اول

دارد

دارد

جنوب شرقی

000/000/250

000/500/967/24

9

3546/24

38/96

مسکونی

اول

-

دارد

شمال شرقی

000/000/240

000/200/131/23

10

3549/24

71/104

مسکونی

اول

-

دارد

غربی

000/000/240

000/400/130/25

11

3548/24

55/99

مسکونی

اول

دارد

دارد

جنوب غربی

000/000/255

000/250/385/25

12

3554/24

12/97

مسکونی

دوم

دارد

دارد

شمال شرقی

000/000/255

000/600/765/24

13

3556/24

55/103

مسکونی

دوم

دارد

دارد

جنوب غربی

000/000/240

000/000/852/24

14

3557/24

05/104

مسکونی

دوم

ندارد

دارد

شمال غربی

000/000/235

000/750/451/24

15

3555/24

33/118

مسکونی

دوم

دارد

دارد

جنوب شرقی

000/000/240

000/200/399/28

16

3563/24

61/118

مسکونی

سوم

دارد

دارد

جنوب شرقی

000/000/255

000/550/245/30

17

3562/24

94/96

مسکونی

سوم

دارد

دارد

شرقی

000/000/242

000/480/459/23

18

3564/24

75/100

مسکونی

سوم

دارد

دارد

جنوب غربی

000/000/255

000/250/691/25

19

3565/24

45/104

مسکونی

سوم

دارد

دارد

غربی

000/000/240

000/000/068/25

20

3571/24

05/118

مسکونی

چهارم

دارد

دارد

جنوب شرقی

000/000/260

000/000/693/30

21

3570/24

86/96

مسکونی

چهارم

دارد

دارد

شمال شرقی

000/000/250

000/000/215/24

22

3573/24

19/103

مسکونی

چهارم

-

دارد

شمال غربی

000/000/240

000/600/765/24

23

3572/24

12/101

مسکونی

چهارم

دارد

دارد

جنوب غربی

000/000/260

000/200/291/26

 

 
1401/09/02
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal