سخن روز /
آگهی مزایده شیر خشک

 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درنظر دارد شیر خشک استحصالی از شیر خرید تضمینی سال 93-94 موجود در استانهای  اصفهان،خراسان رضوی،تهران ،قزوین چهارمحال بختیاری و قم  را به شرح جدول ذیل راصورت جزئی وکلی از طریق مزایده  به  بالاترین نرخ پیشنهادی  بصورت  نقدی ویا ارائه ضمانتنامه بانکی مدت دارسه ماهه جهت صادرات یا مصرف داخلی به فروش برساند.

 

ردیف

نام استان

نام کارخانه طرف قرارداد

میزان شیر خشک استحصالی ( تن )

مبلغ سپرده  شرکت در مزایده(ریال)

1

اصفهان

سالم پودران اصفهان- پگاه اصفهان -آریان لبن شهر رضا  - زرین شاد

4140

000/000/800/11

2

      تهران

پارسا مهر آرین

317

000/000/900

3

خراسان رضوی

پالود نیشابور

1890

000/000/385/5

4

چهار محال

پگاه شهر کرد - پگاه اصفهان

576

000/000/650/1

5

قزوین

زرین لبن قزوین

622

000/000/770/1

6

قم

شیر کده کاشان

103

 

000/000/300

لذا ازکلیه متقاضیان دعوت میشود حداکثر ظرف مدت 10 روز  از تاریخ درج آگهی درروزنامه به نشانی اینترنتی : www.corc.ir  با مراجعه به سیستم سامانه الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir     باتوجه به آگهی مزایده در سیستم  به شماره۱۰۰۹۵۱۱۵۱۰۰۰۰۰۱ نسبت به ارائه پیشنهادات و اسکن ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی واریزی به مبلغ ثابت اعلام شده درمقابل هر ردیف از پارتیها در وجه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بابت سپرده شرکت در مزایده و اسناد و مدارک قید شده در شرایط شرکت  در مزایده اقدام نماید .  شرکت کنندگان در مزایده بایستی اصل سپرده شرکت در مزایده را در پاکت  (الف : حاوی ضمانتنامه بانکی خود به تاریخ آخرین مهلت دریافت پیشنهادات به مدت 3 ماه دارای اعتبار و قابل تمدید به مدت 3 ماه در وجه سازمان  مرکزی تعاون روستایی ایران میباشد. و یا فیش واریز نقدی ، به شماره حساب 4001039206371220 بنام  سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قبل از پایان مهلت تعیین شده در اسناد مزایده به آدرس : دبیرخانه کمیسیون معاملات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در خیابان ولیعصر روبروی سینما آفریقا شماره 1813  تحویل و رسید دریافت نمایند و به پیشنهاداتی که خارج از سامانه انجام پذیرد ترتیب اثر داده نخواهد شد . همچنین متقاضیان میتوانند جهت اطلاعات و بازدید از مورد مزایده ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی با هماهنگی مدیریت خرید و فروش محصولات کشاورزی سازمان مرکزی اقدام نمایند و جلسه بازگشایی پاکت های پیشنهادی راس ساعت ده  صبح  روز  یکشنبه مورخ5/2/95در دفتر معاونت اداری مالی سازمان  در آدرس فوق الذکر می باشد و حضور کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات بلامانع است

1395/01/23
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal